گند زدایی ورودی ساختمان مرکزی دانشگاه همزمان با شروع فعالیت های اداری

گند زدایی ورودی ساختمان مرکزی دانشگاه همزمان با شروع فعالیت های اداری


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

 

همزمان با شروع سال 99 و حضور کارمندان دانشگاه در محل کار ، ورودی ساختمان مرکزی دانشگاه جهت ضد عفونی کفش همکاران روزا نه با موکت آغشته به مواد گندزدا ضدعفونی می گردد.