معرفی مرکز بهداشت و درمان دانشگاه
مرکز بهداشت و درمان در دانشگاه به منظور حفظ و تامین ارتقای بهداشت، سلامت و درمان دانشگاهیان از سال 1396 در دانشگاه ایجاد گردید. این مرکز  در دانشگاه زیر نظر مستقیم معاون دانشجویی دانشگاه است و دارای یک پزشک، یک پرستار، یک کارشناس بهداشت و یک نفر متصدی پذیرش و امور دفتری جهت ارائه خدمات درمانی و بهداشتی به کارمندان و دانشجویان می باشد.
 
اهداف مرکز بهداشت و درمان
1-    ارتقای سطح دانش و بینش دانشگاهیان در زمینه نیاز ها و مسائل مرتبط با بهداشت و سلامت جسمی
2-    ارتقای بهداشت محیط و حرفه‌ای در سطح دانشگاه
3-    ارزیابی و پایش سلامت دانشگاهیان
4-    کارشناسی و نظارت بر فعالیت ها و خدمات مرتبط با سلامت در سطح دانشگاه از جمله قرارداد های پیمانکاری و قرارداد های بیمه دانشگاهیان
5-    تامین و ارائه خدمات درمانی مورد نیاز در محل دانشگاه
 
وظایف مرکز بهداشت
1-    انجام ارزیابیهای دوره‌ای و پایش سلامت جسمی دانشجویان، به ویژه دانشجویان ورودی جدید بر اساس سیاست های وزارت علوم
2-    نظارت بر ایمنی تمامی اماکن آموزشی و پژوهشی دانشگاه مانند آزمایشگاه، کارگاه و ... ارائه پیشنهاد ها و راهکار ها جهت رفع نواقص و انجام پیگیری های مربوطه
3-    نظارت بهداشتی بر تمامی اماکن دانشگاه مانند خوابگاه ها، مراکز تهیه و توزیع غذا، اماکن ورزشی و ارائه پیشنهاد ها و راهکار ها جهت رفع نواقص بهداشتی و انجام پیگیری های مربوطه
4-    برگزاری سمینار ها، همایش ها و کنفرانس های پژوهشی در زمینه های مرتبط با ارتقای سطح آگاهیهای بهداشتی – درمانی دانشگاهیان از طریق برگزاری کارگاه ها و دوره های آموزشی
 
و من الله التوفیق