نقشه راهبردی مرکز بهداشت و درمان دانشگاه بوعلی سینا
 
1- پایش سلامت جسم دانشجویان و کارکنان و پیگیری افرادی که دارای مشکلات جسمانی هستند.
2- آموزش بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE) برای دانشجویان و کارکنان
3- اجرای کمپین بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)
4- تأسیس درمانگاه و پایگاه سلامت در دانشگاه بوعلی سینا
5- تشکیل شورای بهداشت، ایمنی و محیط زیست(HSE)
6-اجرای کمپین سبک زندگی
7- تشکیل رابطین بهداشت دانشجویی و انجام همکاریهای لازم با آنها در اجرای اهداف مرکز بهداشت
8- نظارت و بازدید از وضعیت بهداشتی و ایمنی خوابگاه ها، استخر، غذا خوری، آشپزخانه، آزمایشگاهها و کار گاه ها، دانشکده ها و ساختمان های اداری، نانوایی، مهد کودک، بوفه ها و ....
9- آموزش های لازم متناسب با کارکرد آزمایشگا ه ها و کارگاه ها برای دانشجویان و کارکنان
10- اجرای کارگاه های آموزشی برای مراکز بهداشت و درمان منطقه 4
11- بازدید از مرکز بهداشت و درمان دانشگاههای منطقه 4
12- اجرای طرح دانشگاه سبز
13- اجرای طرح پدافند عامل
 14- برگزاری کمیسیون پزشکی برای دانشجویان
15- تهیه، چاپ و توزیع بروشور متناسب با اهداف مرکز بهداشت و درمان 
16- آموزش پیشگیری از ایدز و رفتارهای پر خطر برای دانشجویان و کارکنان   
17- پیگیری نحوه خدمات بیمه ای دانشجویان و پوشش بیمه درمانی، قرار داد بیمه حوادث گروهی برای کارکنان و دانشجویان
18- اجرای دوره های عمومی شامل، کمک های اولیه، اطفاء حریق، اصول ارگونومی و استفاده از وسایل حفاظت فردی به دانشجویانی که در آزمایشگاه ها و کارگاه ها در دانشگاه پایان نامه یا درس عملی دارند. 
19- اجرای دوره های تخصصی متناسب با رشته تحصیلی شامل کار با مواد شیمیایی، دفع سموم، دفع مواد شیمیایی، ایمنی برق و ایمنی کارگاهها و آزمایشگاه ها برای دانشجویانی که پایان نامه و درس عملی در آزمایشگاه ها و کارگاه ها دارند.
20- آموزش بهداشت تغذیه و خود مراقبتی به دانشجویان و کارکنان
  21- برنامه ریزی برای ورزش کارکنان و دانشجویان  
22- انجام فعالیت ها درمانی و بهداشتی متناسب با ایام مناسبتی (مانند هفته سلامت، هفته پیشگیری از ایدز، رفتارهای پر خطر و اعتیاد و .... )