کارگاه آموزشی بهداشت مواد غذایی از مزرعه تا خانه

کارگاه آموزشی بهداشت مواد غذایی از مزرعه تا خانه


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

ویژه مسئولین و کارشناسان بهداشت منطقه چهار ( آنلاین )

  1.  کارگاه آموزشی بهداشت مواد غذایی

  2. همکاران محترم می توانند از نرم افزار ادوب کانکت با آدرس http://vc.basu.ac.ir/health  جهت شرکت در کارگاه استفاده نمایند.

  3. شماره تلفن جهت راهنمایی و شرکت در کارگاه  38290500-081 داخلی    (312 ) مرکز بهداشت و درمان دانشگاه بوعلی سینا