فایل pdf و ویدئو ضبط شده‌ی کارگاه آموزشی بهداشت مواد غذایی از مزرعه تا خانه

فایل pdf و ویدئو ضبط شده‌ی کارگاه آموزشی بهداشت مواد غذایی از مزرعه تا خانه


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

برای مشاهده‌ی ویدئو ضبط شده به برنامه‌ی ادوب‌کانکت و ترجیحاً رایانه نیاز دارید.

لینک ویدئو ضبط شده‌ی کارگاه

فایل ارائه شده توسط آقای دکتر ساری

فایل ارائه شده توسط خانم دکتر دعوتی