تمدید مهلت پایش سلامت جسم تا پایان آبان ماه

تمدید مهلت پایش سلامت جسم تا پایان آبان ماه


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

به علت عدم مراجعه تعدادی از دانشجویان جهت شرکت در برنامه پایش سلامت جسم، اجرای این برنامه تا پایان آبان ماه تمدید شد، دانشجویانی که به هر علتی نتوانستند مراجعه کنند می توانند دراولین فرصت به مرکز بهداشت حضور یابند