برگزاری کنکور سراسری سال 99 با اجرای پروتکل‌های بهداشتی

برگزاری کنکور سراسری سال 99 با اجرای پروتکل‌های بهداشتی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

کنکور سال 99 با اجرای کامل دستورالعمل های بهداشتی در تاریخ  29/30/31 مرداد ماه وهمچنین روز1شهریور ماه در دانشکده‌های (علوم پایه -ادبیات -اقتصاد -کشاورزی قدیم و جدید دانشگاه بوعلی سینا) برگزار شد . همزمان در روزهای برگزاری دو نفر از کارکنان مرکز بهداشت و درمان شهرستان همدان و یک نفر از کارشناسان مرکز بهداشت دانشگاه بوعلی سینا به عنوان نماینده  جهت نظارت بر اجرای کامل پروتکل های بهداشتی در دانشکده های محل برگزاری حضور داشتند و از تمامی حوزه های آزمون بازدید کردند.