برگزاری کار گاه ارتقائ سلامت(ایدز)

برگزاری کار گاه ارتقائ سلامت(ایدز)


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

همزمان باروز جهانی ایدزکار گاه آموزشی ارتقاء سلامت جسم دانشجویان (ایدز) درمورخ 98/9/10 ساعت هشت تا ده شب درنماز خانه خوابگاه دانشجویی بهادر بیگی برگزار میگردد