اطلاعیه در خصوص تخصیص گواهی کارگاه مجازی کووید19

اطلاعیه در خصوص تخصیص گواهی کارگاه مجازی کووید19


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

جهت دریافت گواهی شرکت در کارگاه کووید 19 تا تاریخ 1399/07/09 و تا پایان ساعت اداری فرصت دارید تا با ارسال پیامک نام و نام خانوادگی خود  به شماره پشتیبان 09188176732 برای تکمیل فرآیند صدور گواهی اقدام نمائید.

لازم به ذکر است درصورت عدم ارسال پیامک گواهی شرکت در کارگاه صادر نخواهد شد.