English | العربیهمشاهده همه
 
مشاهده همه
1398/07/09
برگزاری کارگاه آموزشی سبک زندگی سالم در خوابگاههای دانشجویی
به مناسبت هفته سلامت جوانان وهفته خوابگاهها در اردیبهشت ماه کارگاه آموزشی سبک زن...
1398/06/31
توزیع قرص ویتامین D3 در بین دانشجویان و کارکنان
توزیع 15 کارتون (صد هزار عدد) قرص ویتامین D3 بین دانشجویان و کارکنان دانشگاه بوع...
1398/06/30
تعیین اتاق نمونه خوابگاهها به مناسبت هفته خوابگاهها
به مناسبت هفته خوابگاههای دانشجویی از بین 57 اتاق معرفی شده به مرکز بهداشت ودرما...
1398/06/30
فعالیت های انجام شده در هفته ی سلامت
به مناسبت هفته ی سلامت و جوانان برنامه های زیر در مرکز بهداشت و درمان برگزار گرد...
1398/06/30
پخش فیلم آموزشی تنهاتر ازمن(در مورد ایدز )
پخش فیلم آموزشی تنهاتراز من در فروردین ماه 98 در سالن شهید چیت سازیان
1398/06/26
برگزاری کارگاههای آموزشی ایدز در خوابگاههای دانشجویی
جهت آشنایی دانشجویان خوابگاهی بابیماری ایدزوراههای یپشگیری از این بیماری جلسات آ...
1398/06/25
پایش سلامت جسم دانشجویان وکارکنان به مناسبت هفته سلامت روان وجسم
به مناسبت هفته سلامت روان مرکز بهداشت ودرمان دانشگاه با همکاری مرکز فوریت های پز...
 
پذیرش دانشجو به عنوان همیاران سلامت و بهداشت
بهداشت و درمان دانشگاه در نظر دارد از کلیه دانشجویان به عنوان ه...
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند