تعیین اتاق نمونه خوابگاهها به مناسبت هفته خوابگاهها

 
کد خبر: 19294    1398/06/30

به مناسبت هفته خوابگاههای دانشجویی وبامشارکت مسئول خوابگاههای خواهران از بین 57 اتاق معرفی شده به عنوان نمونه تعداد15 اتاق با بررسیهای کارشناسی دقیق به عنوان نمونه انتخاب وبه معاونت دانشجویی معرفی شد 

ایمیل:
تصویر امنیتی:
 Security code

هیچ نظری برای این خبر نمایش داده نشده است.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند