صفحه اصلی > پذیرش ونوبت دهی

ساعت حضور پزشک از مهرماه 97

هرروز صبح از ساعت 9 الی 12

 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند