English | العربیهمشاهده همه
 
مشاهده همه
1398/11/01
چاپ وتکثیر 150عددپوستر نحوه صحیح شستشوی دستها وتوزیع آنها در تمام...
همزمان با شیوع بیماری آنفلو آنزا درسطح شهرهمدان تعداد صدوپنجاه عددپوستربزرگ روکش...
1398/09/11
برقراری غرفه ایدز در روزهای سه شنبه و چهارشنبه 12و13 آذر ماه در م...
برقراری غرفه ایدز و ارائه خدمات آموزش و مشاوره ای درمورد ایدز با همکاری مرکز بهد...
1398/09/09
برگزاری کار گاه ارتقائ سلامت(ایدز)
برگزاری کارگاه آموزشی ارتقاء سلامت جسم دانشجویان در خوابگاههای پسران(بهادر بیگی ...
1398/07/09
برگزاری کارگاه آموزشی سبک زندگی سالم در خوابگاههای دانشجویی
به مناسبت هفته سلامت جوانان وهفته خوابگاهها در اردیبهشت ماه کارگاه آموزشی سبک زن...
1398/06/31
توزیع قرص ویتامین D3 در بین دانشجویان و کارکنان
توزیع 15 کارتون (صد هزار عدد) قرص ویتامین D3 بین دانشجویان و کارکنان دانشگاه بوع...
1398/06/30
تعیین اتاق نمونه خوابگاهها به مناسبت هفته خوابگاهها
به مناسبت هفته خوابگاههای دانشجویی از بین 57 اتاق معرفی شده به مرکز بهداشت ودرما...
1398/06/30
فعالیت های انجام شده در هفته ی سلامت
به مناسبت هفته ی سلامت و جوانان برنامه های زیر در مرکز بهداشت و درمان برگزار گرد...
 
دعوت از دانشجویان جهت ثبت نام به عنوان همیار سلامت
دعوت از دانشجویان جهت همکاری بامرکز بهداشت به عنوان همیار سلامت...
دعوت از دانشجویان جهت آموزش مربیگری ایدز
مرکز بهداشت و درمان دانشگاه جهت آموزش مربیگری در خصوص ایدز از د...
تمدید مهلت پایش سلامت جسم تا پایان آبان ماه
تمدید برنامه پایش سلامت جسم تا پایان آبان ماه
پذیرش دانشجو به عنوان همیاران سلامت و بهداشت
بهداشت و درمان دانشگاه در نظر دارد از کلیه دانشجویان به عنوان ه...
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند